Aktualności

Czym jest włókiennictwo?

Jako nauka techniczna, włókiennictwo zajmuje się badaniem metod mechanicznych (fizycznych, mechanicznych) i chemicznych stosowanych w montażu i przetwarzaniu włókien. Ludzie do życia, pierwsi do jedzenia, drudzy do ubierania się. Od czasów starożytnych, z wyjątkiem futra i skóry, prawie wszystkie materiały odzieżowe to tekstylia. Jako produkcja, wąskie znaczenie tekstyliów odnosi się do przędzenia i tkania, podczas gdy szerokie pojęcie tekstyliów obejmuje również przetwarzanie surowców, nawijanie, barwienie, wykańczanie i produkcję włókien chemicznych. Produkty tekstylne, oprócz odzieży, ale także do oglądania, pakowania i innych celów. W dzisiejszych czasach jest również stosowany w dekoracji wnętrz, produkcji przemysłowej i rolniczej, leczeniu, obronie narodowej i innych aspektach. Technologia tekstylna to metoda i umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów w produkcji tekstyliów. Z drugiej strony system podstawowych praw, który ludzie opanowują na tej podstawie, stanowi włókiennictwo.

Od lat 50. XX wieku włókiennictwo poczyniło ogromne postępy. Jeśli chodzi o zawartość rdzenia, nauka o materiałach włókienniczych opiera się na nauce włókien i chemii polimerów; technologia mechaniczna materiałów włóknistych powstaje na podstawie mechaniki i mechaniki; technologia chemiczna materiałów włóknistych powstaje na podstawie chemii i nauki o włóknach; a treść projektowania tekstyliów jest wzbogacona w oparciu o estetykę, geometrię i fizjologię. Jeśli chodzi o treści marginalne, wiele nauk podstawowych i innych nauk technicznych jest ściśle powiązanych z praktyką włókienniczą, tworząc pewne nowe gałęzie i kierunki rozwoju: na przykład historia i ekonomia są stosowane do badań nad rozwojem włókiennictwa, tworząc historię włókiennictwa; statystyka matematyczna, badania operacyjne i teoria optymalizacji w matematyce znalazły szerokie zastosowanie w technologii i produkcji włókienniczej; fizyka i fizyka technologiczna mają zastosowanie w przemyśle włókienniczym Promowano rozwój instrumentów włókienniczych, technologii wykrywania tekstyliów i technologii automatycznego sterowania, ukształtowała chemię barwników i środków pomocniczych oraz promowała rozwój procesów chemicznych odgumowania, wytwarzania jedwabiu i zaklejania; zastosowanie mechaniki i elektroniki w tekstyliach stworzyło zasadę projektowania maszyn włókienniczych, produkcji maszyn włókienniczych, automatyzacji maszyn włókienniczych itp.; zastosowanie Nauk o Środowisku w tekstyliach, w połączeniu z różnymi technologiami włókienniczymi, poprawiło projektowanie fabryk włókienniczych, klimatyzacji i maszyn włókienniczych. Zastosowanie Nauk o Zarządzaniu w przemyśle włókienniczym stanowi kształtowanie inżynierii zarządzania w przemyśle włókienniczym. Zgodnie z przedmiotem projektu, ze względu na szerokie zastosowanie włókien chemicznych, oryginalne technologie bawełny, wełny, jedwabiu i konopi ulegają ciągłym zmianom, stopniowo tworząc rodzaj bawełny, rodzaj wełny, rodzaj jedwabiu, rodzaj konopi i inne technologie włókiennicze, każda ze swoimi własne specjalne wstępne przetwarzanie włókien, przędzenie i nawijanie, tkanie, barwienie i wykańczanie, projektowanie produktów i tak dalej. Choć mają ze sobą wiele wspólnego, to ich poszczególne cechy sprawiają, że tworzą zupełnie różne cztery niezależne gałęzie. Pojawia się również nowa granica branży odzieżowej między przemysłem lekkim a tekstylnym, która nabiera kształtów. Stopień dojrzałości każdej gałęzi dyscypliny włókienniczej jest inny. Ich konotacje i denotacje nieustannie się rozwijają i zmieniają, a niektóre z nich przecinają się i przenikają.


Czas publikacji: 07.04.-2021